Zoekresultaat

U heeft gezocht op 'trefwoord: pastoraat ' gevonden 87 titels, klik op een titel voor meer informatie

Reflecteren kun je leren

C.J. Menken-Bekius

Kok

Pastores en geestelijke verzorgers zien zich in de praktijk voor vele soorten situaties gesteld, die doen vragen 'wie ben ik?' en 'wat kom ik hier doen?' Meer dan ooit vereist de huidige pastorale pra...

€ 25.99

Werken met rituelen in het pastoraat

Menken-Bekius

Kok

Ieder mens kent eigen rituelen, De manier waarop wij aan onze dag beginne, verloopt voor de meeste mensen volgens een vast patroon: het ochtendritueel. Op het werk worden we geholpen door werkrituelen...

€ 24.99

De liefde en de dood

Wim Jansen

Narratio

Lichte gedachten voor een donkere tijd, geschreven vanuit de persoonlijke en pastorale ervaring met de dood. Het wijst een weg om in het reine te komen met het verlies en een spoor uit te zetten om he...

€ 8.00

In de ronding van het leven

Annemarie Hagoort

Narratio

In het pastoraat worden vragen aan het geloof gesteld. Er worden ook teleurstellingen geuit evenals gevoelens van dankbaarheid. Deze gebeden en verzuchtingen zijn ontstaan in de praktijk van het pasto...

€ 9.00

Gedenkwaardig

St Midden onder U

Gebeden en teksten voor samenstellen van een viering bij een jubileum: huwelijk, werk, school, verjaardag, pensioen.

Laatste exemplaren van 10,-- voor 4,50 Euro!

€ 4.50

Genezing en bevrijding

Peter Horrorbin

Boekencentrum

Dit handboek over bevrijdingspastoraat in de christelijke gemeente biedt een goed overzicht van dit actuele thema: bijbelse gegevens, historische lijnen en praktische informatie. Ook in Nederlandse...

€ 34.50

Pelgrims en zwervers

Margriet van der Kooi

Boekencentrum

In een uitvoerige en leerzame inleiding laat de auteur zien hoe ziekenhuispastoraat in de praktijk vormgegeven kan worden. Het boek is daardoor geschikt voor iedereen die pastoraal actief is. ‘Ik m...

€ 15.99

Het betere werk

Albert Slaats

Arbeidspastoraat Breda

Vijftien mensen doen een boekje open over hun werk: de zin en onzin ervan. Ze laten zien wat werk met hen doet, voor hen betekent.

€ 9.00

Stieneke een kwetsbaar kind

Ebel Smidt

Narratio

Het leven rondom Stieneke, een meervoudig gehandicapt kind, bestond uit zorg, pijn en verdriet. Een doorleefde bijdrage over levensbeeindiging

€ 2.50

Kap en koord in Amsterdam

Hub Crijns, e.a.

Narratio

In dit boek komen rooms-katholieke priesters aan het woord over hun werken, leven en samenleven. De nadruk ligt met name op de tijd, dat ze werkzaam waren als bedrijfsaalmoezenier. In hun verhalen her...

€ 9.00

Pendelen tussen werk en kerk

Hub Crijns e.a.

Narratio

Pendelen tussen kerk en werk bundelt verhalen over het rooms-katholiek bedrijfsapostolaat. De periode 1943-1976 is een tijd die zo recent achter ons ligt dat de hoofdrolspelers nog gehoord kunnen word...

€ 9.00

Zoenen en zegenen

Rob van Essen

Narratio

Dit boek biedt een unieke inkijk in het leven en werk van Rob van Essen wiens doorleefde spiritualiteit verankerd is in jarenlange ervaring van de gemeentepraktijk in de grote stad. Door zijn intensie...

€ 22.50

Vijf en twee

Map de Koning-Valk

Narratio

“Vijf en twee” is de biografie over het veelbewogen leven van franciscanes Zr. Jeannette van Paassen (1936).
De auteur trekt twee jaar met haar op en schrijft op autobiografische wi...

€ 20.00

Kwetsbaar bestaan

Hans Pasveer

Narratio

Het boek gaat uit van het feit dat wij mensen kwetsbare wezens zijn. Dat hoeft weinig betoog. In plaats van daarover uitvoerig uit te weiden vraagt de auteur zich af of daarin berust moet worden of da...

€ 12.50

DOMINEE

Henk Groenewegen

Narratio

In DOMINEE, ach God beschrijft de auteur zijn ervaringen als predikant vanaf de tijd van provo en flowerpower tot de eeuwwisseling. Hij schreef het voor mensen die ook God hadden zien verdwijnen uit h...

€ 17.50

Aandachtig leven

Piet van Die

Narratio

Geloven kan verrassen eenvoudig zijn: gewoon proberen te doen wat Jezus leerde. Zijn woorden zijn vaak voor iedereen verstaanbaar. Je hoeft ze alleen maar vorm te geven in je leven. Maar daar wringt d...

€ 12.50

Handboek voor pastors

Willem van der Horst

Buijten & Schipperheijn

Waar draait het om in het pastoraat? Welke problemen kom ik tegen en hoe kan ik ermee omgaan? In dit boek geeft Willem van der Horst, godsdienstpsycholoog en ervaringsdeskundige, talloze inzichten, ti...

€ 17.90

In de ronding van de tijd

Heleen Pasma

Narratio

Een verzameling gedichten en gedachten, uitgestrekt over de tijd van het kerkelijk jaar, van advent tot de zondag van gedenken.
En uitgestrekt over het leven, van geboorte tot dood, met de vele...

€ 12.50

Opnieuw aangesproken

Hanneke Meulink-Korf

Narratio

'Opnieuw aangesproken’ bundelt de bijdragen die Hanneke Meulink-Korf schreef als redactielid van Contextuele Berichten, het blad van de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland. In haar ...

€ 20.00

Dichterbij

Wynette Schouten

Narratio

Een gedichtenbundel vanuit het pastoraat aan gehandicapten, ter bevordering van integratie. Dit boek wil de ontmoeting stimuleren. Wil zelf ontmoeting zijn. Het bevat overdenkingen, gedachten, mijm...

€ 7.50

Handboek voor kinder en jeugdpastoraat

Corien Rietberg e.a.

Buijten & Schipperheijn

Het pastoraat aan kinderen en jongeren vraagt om een andere aanpak dan een pastoraat aan volwassenen. Dit handboek reikt een aantal basisvaardigheden aan, geef inzicht in de geloofsontwikkeling van...

€ 18.90

Een eigen charisma

Ton Beugelsdijk & Nico Bulter (red.)

Valkhof

40 jaar geleden werden in de rooms-katholieke kerk van Nederland voor het eerst pastoraal werk(st)ers aangesteld. Sindsdien zijn ze gewaardeerde medewerkers geworden in het pastoraat. Ze hebben hun...

€ 17.50

Op het spoor van je eigen reis

ds. E. Theo Thijs

Relibris

In 1997 werd mede op initiatief van ds. Thijs de stichting Over-Bruggen opgericht. Een stichting voor pastorale hulp met name aan mensen, die –niet meer verbonden aan de kerk als instituut- hun rel...

€ 9.00

De kunst van het pastoraat

Dick van Kamoen, Tiemo Meijlink, Elise Woertman

Narratio

Dit boek is ontstaan uit een doordenking van recente ervaringen van het studentenpastoraat. In vrijwel alle steden in ons land waar hoger onderwijs gevestigd is, zijn predikanten en pastores uit ve...

€ 11.50

Geloven in de buurt

Marieke Sillevis Smit & Titus Schlatmann

Van der Ros communicatie

Spelen met kinderen tussen de flats van kanaleneiland. Een busreisje naar Volendam met de buurtbewoners uit Rivierenwijk. Aanschuiven bij een Ifthar-maaltijd, meehelpen met het maken van een wijkkr...

€ 4.90

Present tussen werk en kerk

Rob Kuppens Hub Crijns

Narratio

Present tussen werk en kerk bundelt verhalen over het arbeidspastoraat uit de periode 1975 tot 2006, terwijl de periode van terugkijken doorloopt tot en met 2007. In die laatste dertig jaar is onze sa...

€ 15.00

Op hoop van zegen

Werkgroep voor Liturgie Heeswijk / Reliλf

Abdij van Berne

Samenvatting: Meditatief bid- en kijkboekje, met eenzelfde opzet als de bekende boekjes 'op weg naar Kerstmis'. Een handzaam boekje met beeldmateriaal en teksten dat aan allen die zorg nodig...

€ 4.50

Gezegend leven

Dr. Riet Bons-Storm

Narratio

Veel mensen geloven wel, maar hun geloof valt niet meer samen met wat ze vroeger, van huis uit, geleerd hebben. Velen voelen zich daardoor ook niet meer thuis bij de kerk en vallen in de praktijk d...

€ 17.50

Wrok en begeerte

Leon Derckx

Damon

De zonden die mensen het meest bij zichzelf herkennen (hoogmoed en afgunst) zijn tevens de zonden die meer door narcisme dan door welzijn worden verklaard. Zondig gedrag geeft daarmee op indirecte ...

€ 19.90

Als het leven anders gaat

dr. C.G. Geluk

Boekencentrum

Het boek bevat 75 overdenkingen, voor evenveel momenten of dagen, die speciaal geschreven zijn met het oog op moeilijke levenssituaties. De auteur richt zich daarbij op mensen die leven met de Bijb...

€ 13.99

 » Opnieuw zoeken

Inhoud winkelmandje

geen producten

voor alle DOCETE
uitgaven :
www.docete.nl

_______________

Overzicht van Iona
uitgaven:

 

____________________

Het nieuwe LIEDBOEK
voor thuis en kerk:
 

_________________

VERZENDKOSTEN
€ 2,50
per bestelling.
Vanaf
 €  50,--
gratis verzending.
_________________

Veilig betalen met: