Zoekresultaat

U heeft gezocht op 'trefwoord: liturgie ' gevonden 110 titels, klik op een titel voor meer informatie

Geknipt voor de liturgie

Jaco Weij

Buijten & Schipperheijn

De liturgie van veel gereformeerde kerken is een smeltkroes van allerlei stijlen en tradities geworden. De liturgie wordt bij elkaar geknipt en geplakt. Hoe komt dat? Is dat goed of knutselen we de li...

€ 13.90

Uw weg mijn weg

Sabine Nijland

Abdij van Berne

Verlangen is het begin van de reis. Verlangen naar wie of wat? Ga maar op weg en ontdek hoe je groeien zal. Dit boek wil mensen tot hulp zijn bij het gaan van de geestelijke weg, de weg van de Gods...

€ 14.95

Laat uw woord ontkiemen in ons hart A jaar

Renι Hornikx

Berne

Vieringen van woord en gebed A jaar (2010-2011)

Dit boek is een bron met praktisch materiaal om gebedsvieringen op een nieuwe wijze mogelijk te maken. Dat is van groot belang in een ...

€ 19.00

Liturgie ter plaatse

Huub Oosterhuis, Gerard Rouwhorst e.a.

Abdij van Berne

Wij kunnen tot God gaan en bidden voor brood: maar dan ontvangen we meel in onze linkerhand, gist in de rechterhand en een opdracht tot kneden. Het leven samen kneden totdat het ‘als levens brood’ ...

€ 12.50

THEMANUMMER OVER DE COMMUNIEVIERINGEN

Abdij Affligem

Abdij Affligem

Themanummer over zogeheten communievieringen.
Een stellingname t.o.v. deze vieringen hangt af van onze visie op de eucharistieviering en in mindere mate van onze visie op de kerk. Die visie...

€ 13.50

Invisible We See You (Book)

Nancy Cocks

Wild Goose

An exploration of the evocative and memorable approach to worship that has been developed by the Iona Community at its island centres and elsewhere. Nancy Cocks blends liturgies she has created wi...

€ 15.50

Een woord te veel A jaar

Harrie Brouwers

Berne

Harrie Brouwers, pastoor te Limburg, preekt helder, met diepgang, dicht op de huid van mensen. Aan elke preek is een verhaal voor de kinderen toegevoegd. Drie inspirerende boeken voor allen die ove...

€ 17.00

Een woord te veel B jaar

Harrie Brouwers

Berne

Wie ‘God’ zegt reikt naar een mysterie dat hem of haar per definitie ontsnapt. God is een woord te veel! Verhalen kunnen ons helpen iets van het mysterie van God te begrijpen. Het Evangelie bestaat...

€ 17.00

Een woord te veel C jaar

Harrie Brouwers

Berne

De preek of overweging breekt het oude verhaal van de Bijbel open naar onze tijd, naar ons leven. De preek legt niets uit, legt niets op, maar schept een open ruimte, waarin wij God die tot ons spr...

€ 17.00

Kerkmuziek van nu

Verschillende uitvoerenden

SNK

Een verzameling inspirerende kerkmuziek van 24 bekende en minder bekende componisten: nieuwe liederen, bewerkingen van oude liederen, op strofische of op onberijmde teksten, voor gemeente of voor k...

€ 9.95

Klein Vierboek

Lise Miedema, Anneke van Wijngaarden, Anna Zegwaard

Narratio

Vieren met kinderen. Liturgiesuggesties voor vieringen met kinderen. Deze suggesties zijn te gebruiken in de reguliere kerkdiensten waarbij kinderen aanwezig zijn en wanneer je met de kinderen alleen ...

€ 7.50

Wat leest u daar?

Gooi & Sticht

Teksten bij perikopen die in de liturgie gelezen worden – aanzetten tot verkondiging en catechese -, zijn geschreven als een leesverslag bij teksten die door de eeuwen heen een bron van geloof gebl...

€ 5.00

Bare Feet and Buttercups

Ruth Burgess

Wild Goose

A collection of resources for the summer period of Ordinary Time – prayers, stories, responses, songs, poems, reflections and meditations, written by Iona Community members, associates, friends and...

€ 20.45

CD Een schoot van ontferming

Huub Oosterhuis

Leerhuis

Een Schoot Van Ontferming, Dit Huis Vol Mensen, Ten Dage Dat Hij Maakte, Dichtstbijzijnde Onbekende, Liefde Wanhoop Bij Psalm 22, Onkreukbare Woorden Bij Psalm 12, De Hemel Mag Horen, De Hemel Ontv...

€ 14.95

Voor uw aangezicht (CD)

Huub Oosterhuis - Tom Lowenthal

Mira

Deze CD bevat recente liturgische composities van Tom Lowenthal op teksten van Huub Oosterhuis. - Zeven vrij vertaalde psalmen: Psalm 23, 25, 43, 63, 117, 139 en 150. - Drie kleine voorbeeld-liturgi...

€ 17.95

Die Gesange aus Taize

Verlag Herder

Liedboek moet solopartijen in Duits en soms ook in de oorspronkelijk taal.
Bevat de volgende nummers:

Adoremus te O Christe, Beati voi poveri, Benedictus, Benissez le Seigneur...

€ 13.95

Motieven - 3 Vieren

Geertje de Vries

Narratio

catechese blok voor 5-10 lessen De catechisanten staan stil bij belangrijke momenten in het leven en verbinden deze met kernmomenten in het kerkelijk vieren. Zie inhoud/samenvatting

€ 15.00

Fencing In God’s People

Wild Goose Resource Group

Wild Goose Resource Group

In een tijd waarin in de kerken wordt gepreekt uit Nehemia, waar de kinderdienstprojecten van zowel Bonnefooi als ook Kind op Zondag in de kerk een muur hierbij bouwen, kunnen de kerken er ook niet...

€ 6.00

Holy Ground

Neil Paynter

Wild Goose Publications


‘Take off your sandals, for the place you are standing on is holy ground,’ God said to Moses.

All ground is holy ground – city streets, housing estates, shanty towns, playg...

€ 21.75

Goed bekeken B- jaar

Paul Chapel

Gooi & Sticht

Voor iedere zondag van het B-jaar heeft Chapel een overweging bij de lezingen en thematiek van die dag.

€ 22.99

Tot U zingen wij

Liturgische muziek partituur

Abdij van Berne

Deze uitgave bevat alle missen (ordinaria) die geregeld in de wekelijkse uitgaven voor de liturgie De zondag vieren worden opgenomen. Alle missen kunnen enkelstemmig met orgelbegeleiding gezongen w...

€ 20.00

Modellen voor vieringen van Woord en Gebed voor Advent C-jaar

Huub Schumacher en Bas Rentmeester

Docete

Thematische woord en gebedsvieringen voor de 4 zondagen van de advent van het C-jaar.
Elke viering is opgebouwd rond een thema en een symbool en bevat naast gebeden, lezingen en liedsuggesti...

€ 5.00

Zingen voor Hem die oorsprong is

Kris Gelaude en Jan-Frans Lindemans

BrusselsCatechesehuis

Deze cd bevat 12 nieuwe liederen voor de liturgie. De nadruk ligt op de volkszang: eenvoudige liederen die iedereen kan meezingen. De cd omvat alle gezangen voor de eucharistieviering: intrede, kyr...

€ 12.00

Aan de hand van Bach

G. Oost

Boekencentrum

In dit boek zijn de teksten over 54 cantates gebundeld. Een cantate voor iedere zondag en twee voor de grote kerkelijke feesten: een volledige gang door het (kerkelijk) jaar.
Iedere uitleg ...

€ 44.99

Goed bekeken C - jaar

Paul Chapel

Gooi en Sticht

Voor iedere zondag van het C-jaar heeft Chapel een overweging bij de lezingen en thematiek van die dag. Hiermee is de cyclus compleet want eerder verschenen delen van zijn hand voor het A- en B-jaa...

€ 22.99

Voor de idylle geschapen

Th. J.M. Naastepad

Narratio

In deze bundel zijn de onuitgesproken preken over Genesis opgenomen waarin Thomas Naastepad spreekt over de wording van Israλl temidden van de volken, het boek waarin de mens weliswaar onder het ge...

€ 31.25

Bijbelse illustraties deel 1

G.A.M. Albers

Narratio

350 tekeningen voor de liturgieboekjes of kerkblad behorende bij het leesrooster.
Boekje met illustraties en een register met bijbelverwijzingen + CD-Rom met deze illustra...

€ 35.00

Bijbelse illustraties deel 1 (CD-Rom)

G.A.M. Albers

Narratio

350 tekeningen voor de liturgieboekjes behorende bij de bijbellezing.
Op CD staat boekje in PDF, ook leverbaar + boek

€ 25.00

Antifonen bij het Dienstboek

Wim Kusee

Narratio

In het Dienstboek, een proeve deel 1 staan bij de zondagen van het jaar psalmen aangegeven als aanvangspsalm bij die zondag. Wim Kusee heeft van deze psalmen Antifonen gemaakt en op muziek gezet om...

€ 9.00

Lutherse Motetten bij het kerkelijk jaar

Boekencentrum

Voor kerkmuziek op de juiste toon

€ 19.90

 » Opnieuw zoeken

Inhoud winkelmandje

geen producten

voor alle DOCETE
uitgaven :
www.docete.nl

_______________

Overzicht van Iona
uitgaven:

 

____________________

Het nieuwe LIEDBOEK
voor thuis en kerk:
 

_________________

VERZENDKOSTEN
€ 2,50
per bestelling.
Vanaf
 €  50,--
gratis verzending.
_________________

Veilig betalen met: