Zoekresultaat

U heeft gezocht op 'trefwoord: alefbeet ' gevonden 74 titels, klik op een titel voor meer informatie

Mystiek van de Hebreeuwse letters

Ruud Bartlema

Bekking & Blitz

In de Joodse mystiek spelen de tweeëntwintig letters van het Hebreeuwse alfabet, waarmee TeNaCH (de Joodse bijbel, ons Oude Testament) geschreven is, een grote rol. Zowel in de mystiek van de kabba...

€ 9.90

Kaartenmapje Tora

Ruud Bartlema

Docete + Bekking & Blitz

Kaartenmapje met 2 x 5 dubbele kaarten incl. enveloppe van de schilderijen die Ruud Bartlema maakte van de 5 boeken van de Tora; Bersjiet/Genesis, Sjemot/Exodus, Wajikra/Leviticus, Bemidbar/Nume...

€ 7.50

Spiritualiteit in jodendom / christendom

Berg

Protestantse pers

In Spiritualiteit in Jodendom en christendom komen opvallende overeenkomsten en verschillen in de geloofsbeleving en mystiek van het Jodendom en christendom aan de orde. Bij beide godsdiensten teke...

€ 11.95

Joodse mystiek

drs. J.H. Laenen

Kok

Dit boek maakt de wereld van de joodse mystiek toegankelijk voor een breed publiek. De auteur behandelt verschillende mystieke stromingen: de Hechalot-mystiek de klassieke Kabbala de Kabbala van Luria...

€ 12.99

Wijsheid in kleur - Hebreeuwse letters kaartenbox

Ruud Bartlema

Docete zie ook www.docete.nl

22 Meditatiekaartjes van 11x13cm van de Hebreeuwse letters geschilderd door Ruud Bartlema.
Op de voorzijde een geschilderde afbeelding van de letter op de achterzijde een korte toelichti...

€ 7.50

Reizen door de Tora deel 2

Rob Cassuto

Mastixpress

De Tora, de eerste vijf boeken van de Bijbel, vormt de hoeksteen van het Jodendom als gedachte- en geloofsgoed. Iedere week wordt een stuk van de Tora, de weekportie of parasja, in de synagoge...

€ 17.50

Reizen door de Tora

Rob Cassuto

Mastixpress

De Tora, de eerste vijf boeken van de Bijbel, vormt de hoeksteen van het Jodendom als gedachte- en geloofsgoed. Iedere week wordt een stuk van de Tora, de weekportie of parasja, in de synagoge...

€ 17.50

Poster Hebreeuwse alfabet

Ruud Bartlema

Docete

Een poster (50x70cm) met afbeeldingen van alle 22 letters van het Hebreeuwse alfabet, die Ruud Bartlema schilderde voor het project Wijsheid in kleur.

In het boekje Mystiek van ...

€ 7.50

Wijsheid in kleur Power point

Ruud Bartlema

Docete

Op een CD-Rom staan de 22 afbeeldingen van de Hebreeuwse letters, die u met behulp van een beamer kunt projecteren zodat u bij groepswerk de afbeeldingen van de letters op groot formaat beschikbaar...

€ 17.95

Tanach -NBV

NBV

NBG

Tanach bevat alle joodse bijbelboeken en leest op z’n Hebreeuws van achteren naar voren en van rechts naar links. Rechts staat de Hebreeuwse bijbeltekst, links daarvan is de Nieuwe Bijbelvertaling ...

€ 59.95

Meelezen met de synagoge

Toraleesroostergroep

Docete

Een Joods leesrooster voor christelijke gemeentes die door het volgen van dit rooster de verbondenheid met het volk van Israel willen uitdrukken. Samengesteld en beproefd in de Westergasthuis-Gemeente...

€ 10.95

De Messias leren

Westerman, Edjan

Boekencentrum

Als Israëls verkiezing en roeping deel uitmaken van het DNA van de Schrift, waarom lijkt het christelijk verhaal over de Messias, Israël en de volken dan zo vaak een andere genetisch...

€ 29.90

Chanoeka

Dr. Marcus van Loopik

Mastixpress

Rabbijnse gedachten over donker en licht, oorlog en vrede
Marcus van Loopik gaat in dit boek in op het paradoxale karakter  van Chanoeka. Dit feest herinnert aan donkere ti...

€ 15.00

Balk en splinter

Marcus van Loopik

Mastix Press

De universele ethische oriëntatie van de Bergrede is algemeen bekend, maar geldt dit ook voor de joodse achtergronden? Dat kon wel eens tegenvallen. Nogal wat studies willen juist aantonen dat de B...

€ 25.00

Hebreeuws in zes dagen

J. Strijker (red.)

Studiehuis Reshiet

Deze uitgave van het studiehuis -Hebreeuws ‘in Zes dagen’- is meer dan een taalcursus, deze cursus is niet alleen laagdrempelig, maar heeft ook een geheel eigen methodiek met als doelstelling de He...

€ 29.50

Spreuken over de fundamenten

Leo Mock & Marcel Poorthuis

Amphora Books

Wijsheid is van allen en van niemand. Ze ontstijgt de categorieën van volk, religie, sekse of cultuur. Vrouwen, mannen, en ook kinderen hebben deel aan de wijsheid en delen ervan uit Zo bezien lij...

€ 15.00

Weisheit in Farbe (Box Duitstalig)

Ruud Bartlema

DOCETE

Ruud Bartlema, Bildkünstler und Theologe, der sich seit vielen Jahren intensiv beschäftigt mit der jüdischen Mystik, hat zu jedem hebräischen Buchstaben (22) eine Bild gemalt...

€ 7.95

Poster letter Tav - UITVERKOCHT

Ruud Bartlema

Docete

De Tav (zegel, inprenting) staat voor de afdruk van het goddelijke, in elk levend schepsel.

De letter wordt geassocieerd met het teken dat God aan Kaïn gaf.

...

€ 12.50

Poster letter Sjien - UITVERKOCHT

Ruud Bartlema

Docete

De letter Sjien (= jaar, rood, twee) vormt de eerste letter van de Godsaanduiding Shadai. Op het vierkante doosje van de gebedsriem, staan twee letters Sjien: een met drie Wav's en een met vier Wa...

€ 12.50

Poster letter Reesj - UITVERKOCHT

Ruud Bartlema

Docete

De vorm van de Reesj (= hoofd) lijkt op een zich eerbiedig neigend voorhoofd.

Het schilderij verbeeldt een mens die mediteert. Hij/zij is zowel in gesprek met verinnerlijkte ste...

€ 12.50

Poster letter Koef - UITVERKOCHT

Ruud Bartlema

Docete

Het Hebreeuwse woord kelippot, (=schillen, bedekkingen) speelt een belangrijke rol in de mystiek van het chassidisme.

Het duidt de schil die de goddelijke vonk in elk leven bede...

€ 12.50

Poster letter Tsadi - UITVERKOCHT

Ruud Bartlema

Docete

Met de letter Tsadi (= vishaak) begint het woord tsaddiek, dat rechtvaardige betekent. In het schilderij zien we de tsaddiek letterlijk met zijn tsadi, zijn vishaak, de zielen die verloren dreigen te ...

€ 12.50

Poster letter Pee - UITVERKOCHT

Ruud Bartlema

Docete

De vorm van de Pee (= mond) laat een mond zien met een tand. Het brengt de scheppende kracht in beeld van het gesproken woord. God sprak en werelden ontstonden. Wanneer een woord van liefde, rec...

€ 12.50

Poster letter Ajin

Ruud Bartlema

Docete

De vorm Ajin ( = oog, fontein) laat zijn twee ogen in een maskerachtig gezicht zien. Het ene oog kijkt naar de toekomst, het andere naar het verleden. Het totaal verbeeldt een zin, waarin de bruidegom...

€ 12.50

Poster letter Noen - UITVERKOCHT

Ruud Bartlema

Docete

Het schilderij Noen (= vis) is geïnspireerd door de eerste zin van het boek Jozua: 'En het geschiedde (…) dat de Eeuwige sprak tot Jozua, de zoon van Noen'. Jozua wordt in beeld ge...

€ 12.50

Poster letter Mem - UITVERKOCHT

Ruud Bartlema

Docete

De Mem (= water) is samengesteld uit een dansende mens, die zich beschermd mag weten door de handpalm Gods, Mozes' naam begint met een Mem en heeft alles te maken met water. Toen de dochter van de...

€ 12.50

Poster letter Lamed - UITVERKOCHT

Ruud Bartlema

Docete

Op het schilderij Lamed (= onderwijzen) is het 'leren' in de relatie leraar - leerling uitgebeeld. Dat moment wordt in beeld gebracht door de Hebreeuwse weergave van de zin: 'En de Eeuwige...

€ 12.50

Poster letter Kaf - UITVERKOCHT

Ruud Bartlema

Docete

Het schilderij Kaf (= handpalm) beeldt de berg Sinai uit, waarop als een wolk Gods heerlijkheid zichtbaar rust. De Hebreeuwse tekst onderop het schilderij komt uit Exodus 33: 22, 'En mijn handpalm...

€ 12.50

Poster letter Joed - UITVERKOCHT

Ruud Bartlema

Docete

Het schilderij Joed (= hand) beeldt de onkenbare impuls uit, van waaruit de te scheppen werkelijkheid te voorschijn komt zoals vormgegeven in de klassieke kabbala.

Op de rand va...

€ 12.50

Poster letter Tet

Ruud Bartlema

Docete

De Tet (= slang, staf, buiging) is de beginletter van het Hebreeuwse woord tov = goed. Op het schilderij staat de zin: 'En God zag dat het goed was' (Genesis 1). In het midden vormt de Tet de ...

€ 12.50

 » Opnieuw zoeken

Inhoud winkelmandje

geen producten

voor alle DOCETE
uitgaven :
www.docete.nl

_______________

Overzicht van Iona
uitgaven:

 

____________________

Het nieuwe LIEDBOEK
voor thuis en kerk:
 

_________________

VERZENDKOSTEN
2,50
per bestelling.
Vanaf
 €  50,--
gratis verzending.
_________________

Veilig betalen met: