CD Die in uw stilte spreekt - Abdij Maria Toevlucht

Uitgever: Abdij Maria Toevlucht, Zundert
Auteur: Abdij Maria Toevlucht
ISBN:Trefwoorden: kerkmuziek
meditatie
CD
n6
Titelgegevens: CD
Leverbaar: Leverbaar

Beschrijving:

De nieuwe CD van de broeders van Abdij Maria Toevlucht heeft het thema stilte als leidend motief.
Stilte ontstaat door structuur. Ze ontstaat meer bepaald in monastiek verband door de dagorde die het leven in onze abdij bepaalt. Monniken hebben de stilte lief zoals ze God liefhebben. Toch beluistert u geen weergave van het koorgebed zoals dat dagelijks in de abdijkerk wordt gevierd, wel een muzikale en creatieve verklanking van wat soms uit de stilte geboren wordt: een lied, een gezongen psalm (al dan niet meerstemmig), een motet, een gedicht gemarkeerd door kleine instrumentale overgangen.
Over welke stilte gaat het? Stilte is immers meerstemmig, ze kan vele gedaanten aannemen. Bij een niet-spreken over of van God gaat het om een doodse leegte die alle leven afknijpt; bij een gelovig zwijgen over God echter gaat het om een gevulde ruimte die de Geest doet stromen en waaien! Over het zwijgen dat de stilte vol maakt, over het rusten dat doet opleven, daarvan willen wij getuigen.
Uit die stilte wordt soms een veelzeggend woord geboren, de poëzie. “Concepten en woorden moeten geen schermen worden; ze moeten beschouwd worden als ramen”, zegt Abraham J. Heschel. Zo’n doorzicht wordt ons gegeven door de dichterlijke mens die het mysterie schroomvallig invult met het wit van de poëzie. De dichters van de psalmen, maar ook hedendaagse dichters die op de traditie van de psalmen voortborduren: zij vertellen over alles wat hen raakt of ontroert, alles wat de stilte hen vertelt, steeds tegen de mysterieuze achtergrond van het menselijk bestaan.
Niet alleen de stilte is God toegewijd, ook de lofzang hoort daarbij (cfr ps.65). Of wij zingen of zwijgen, werken of bidden: zolang het in Zijn licht is mogen wij erop vertrouwen dat Hij ziet dat het goed is. De broeders van de abdij Maria Toevlucht nodigen u uit hun stilte en lofzang met hen te delen.

Prijs: € 16.95

Bestellen

Bestel exempla(a)r(en) van dit boek.    


Inhoud winkelmandje

geen producten

voor alle DOCETE
uitgaven :
www.docete.nl

_______________

Overzicht van Iona
uitgaven:

 

____________________

Het nieuwe LIEDBOEK
voor thuis en kerk:
 

_________________

VERZENDKOSTEN
2,50
per bestelling.
Vanaf
 €  50,--
gratis verzending.
_________________

Veilig betalen met: